Almindelige Vilkår og Betingelser

Vilkår og betingelser for brug - RGPD

GTCU - regler for M3Panel

Sidst ændret: [13/05/2024]

Formålet med disse generelle brugsbetingelser (i det følgende benævnt "Generelle brugsbetingelser") er at regulere dit medlemskab af M3Panel, Meningsplatformen i Danmark, og at definere dine rettigheder og forpligtelser som medlem.

Denne meningsplatform leveres af Bilendi A/S, der er registreret i Danmark med CVR-nr. 31176360 og med anmeldt firmaadresse på Londongade 4, 5000 Odense C.

Vi opfordrer dig til at læse Aftalen omhyggeligt og udskrive den, hvis du ønsker det, før du gennemfører online-registreringsformaliteterne for M3Panel, Meningsplatform. Du kan først blive M3Panel-medlem, når du har udfyldt registreringsformularen korrekt og accepteret vilkårene i Aftalen ved at klikke på "Gratis registrering".

Ved at registrere dig hos M3Panel, meningsplatformen, accepterer og bekræfter du, at:

- (I) du har læst, forstået og accepteret Aftalen,

- (II) du opfylder kravene til medlemskab,

- (III) du accepterer, at alle bestemmelserne i Aftalen gælder for dig, indtil du opsiger, eller vi opsiger dit Medlemskab i overensstemmelse med betingelserne i afsnit 12 i Vilkår og Betingelser.

1. Definitioner

Vi har givet en særlig betydning til visse ord, der regelmæssigt bruges i kontrakten, og som begynder med et stort bogstav. Nedenfor finder du de definitioner, vi har givet dem:

- Medlemskab: betyder at blive medlem af meningsplatformen.

- Målgruppeanalyse: henviser til den målgruppeanalyse, der bruges til at kvantificere og/eller kvalificere de medlemmer, der eksponeres for en undersøgelse. Analyserne kan være baseret på data indsamlet ved hjælp af et spørgeskema og/eller teknologiske målesystemer (cookies, analyser af hjemmesidetrafik osv.). Resultaterne af målgruppeanalyser kan bruges af Study Partners til at skabe målgruppesegmenter, der ligner den analyserede population.

- Applikation: henviser til M3Panel-mobiltjenesten, der er tilgængelig på downloadplatforme, og som gør det muligt for medlemmer (i) at blive informeret om de forskellige M3Panel-tjenester, især ved hjælp af en meddelelse, og (ii) at få adgang til webstedet og belønningerne.

- Belønninger: henviser til de tjenester, der leveres af M3Panel til gengæld for et medlems konvertering af alle eller en del af hans eller hendes point, der er modtaget som en del af hans eller hendes deltagelse i meningsplatformen.

- Konto: henviser til alle de data, der er specifikke for hvert medlem, og det sted, hvor medlemmet kan administrere sit M3Panel-medlemskab.

- Aftale: betyder de generelle vilkår og betingelser for brug, fortrolighedspolitikken og cookiepolitikken, der er gældende på datoen for medlemskabet eller opdateret i overensstemmelse med betingelserne i de nævnte dokumenter.

- Cookie: betyder en lille tekstfil, der er deponeret og gemt på harddisken på din computer, tablet eller smartphone, og som indeholder og registrerer data om dig.

- Survey: henviser til alle Survey Partner-projekter, som medlemmer kan deltage i til gengæld for Point, herunder Surveys og Audience Analysis.

- Undersøgelse: betyder enhver undersøgelse, der sendes til et medlem i bytte for point, herunder undersøgelser i form af spørgeskemaer, reklamefor- og eftertests, produkttests og online community-tests.

- Medlem: henviser til enhver fysisk person, der er registreret på Meningsplatformen.

- Partner: henviser hovedsageligt til en undersøgelsespartner, men også til enhver anden partner, tjenesteudbyder eller underleverandør, som vi bruger.

- Undersøgelsespartner: henviser til ethvert undersøgelsesinstitut, universitet, akademisk forsker, undersøgelsescenter, medie- og konsulentbureau, marketing-, innovations- og statistikafdeling i en virksomhed og enhver anden organisation eller virksomhed, der udfører forskning, produkttest eller onlinefællesskaber med medlemmer.

- Meningsplatform: betyder den tjeneste, der gør det muligt for dig at optjene Point ved at deltage i vores Undersøgelsespartneres Undersøgelser, som du inviteres til via e-mail, på Webstedet, ved meddelelse i Applikationen eller via SMS, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke til sidstnævnte. Registrering på Meningsplatformen udgør en accept af din deltagelse i Undersøgelserne som Medlem af Meningsplatformen.

- Point: henviser til den kontoenhed, der uddeles til Medlemmer for deres deltagelse i Meningsplatformen. Disse Point omtales på Webstedet som M3Panel-point.

- Reklame-posttests: henviser til en internetundersøgelse, der bruges til at måle effekten af en undersøgelsespartners reklamekampagne.

- Advertising pre-tests: henviser til en internettest af en Study Partners reklamebudskab forud for implementeringen af Study Partnerens kampagne.

- Websted: henviser til alle vores internetsteder, der er tilgængelige via URL, herunder, uden begrænsning: M3Panel.dk

- Virksomhed: henviser til Bilendi SA som identificeret i præamblen til disse Vilkår og betingelser for brug.

 

2. Beskrivelse af Meningsplatformen

Meningsplatformen giver dig mulighed for at optjene Point ved at registrere dig via Hjemmesiden eller Applikationen og deltage i vores Undersøgelsespartneres undersøgelsesprojekter. Formålet med M3Panel Meningsplatform er at gøre det muligt for vores Medlemmer at få adgang til projekter og optjene Point, især på Hjemmesiden, Applikationen og/eller på hjemmesider og applikationer.

Ved at registrere sig på meningsplatformen anerkender medlemmerne, at de kan :

blive inviteret til at deltage i undersøgelser, der udføres af vores undersøgelsespartnere i form af spørgeskemaer, præ- og posttests af reklamer, produkttests eller onlinefællesskaber;

blive eksponeret for reklamekampagner under din internetbrowsing af vores undersøgelsespartnere med henblik på at reklamere for pre-tests og/eller post-tests; 

være genstand for målgruppeanalyser, hvis resultater især kan bruges af vores undersøgelsespartnere til at skabe lignende målgruppesegmenter ud fra de analyserede data og til at målrette disse målgruppesegmenter.

 

3. Regler for medlemskab af platformen

3.1. Forudsætninger

Registrering er kun mulig fra en alder af 16 år. Hvis du er under atten (18) år, anerkender du, at du har modtaget tilladelse fra din(e) forælder(e), værge(r) eller juridiske repræsentant(er) til at deltage i Meningsplatformen og især til at konvertere dine Point til Belønninger.

Vi forbeholder os ret til at bede dig om bevis for, at du har den alder, der kræves for at deltage i Meningsplatformen. Medlemskabsformularen skal udfyldes med din juridiske civile identitet (fornavn, efternavn osv.).

Medlemskab er forbeholdt personer, hvis hovedbopæl er i Danmark.

Der tillades kun én konto pr. person.

3.2 Gratis medlemskab uden forpligtelse

Dit medlemskab af Meningsplatformen er gratis, uden forpligtelse og kan til enhver tid opsiges af begge parter.

3.3. Adgang til platformen

Når du registrerer dig, skal du vælge et brugernavn i form af en gyldig e-mailadresse og en adgangskode på mindst otte (8) tegn, herunder et tal og et stort bogstav, som vil give dig adgang til din M3Panel-konto. Der vil kun blive tildelt én konto pr. person og pr. e-mailadresse. Efter din anmodning om medlemskab vil der blive sendt en e-mail til den angivne e-mailadresse. Dit medlemskab vil først blive endeligt valideret, når du har klikket på aktiveringslinket i denne e-mail. Din konto vil være beskyttet af den adgangskode, du har valgt. Du forpligter dig til ikke at meddele det til nogen anden person, ellers kan vi ikke holdes ansvarlige på nogen måde i tilfælde af svigagtig brug af dit kodeord.

Hvis du mister og/eller glemmer din adgangskode, kan du nulstille den ved at gå til følgende side: http://www.M3Panel.dk/reset-password. Du vil modtage en e-mail med et link, der gør det muligt for dig at nulstille din adgangskode. Du må ikke udlåne, give, sælge eller generelt stille din konto og/eller adgangskode til rådighed for en tredjepart af nogen som helst grund.

3.4. Dit medlemskab

Når du har overholdt og opfyldt betingelserne ovenfor, udfyldt registreringsformularen korrekt og accepteret aftalen ved at klikke på "Gratis registrering", bliver du medlem af Meningsplatformen i Danmark.

Når du tilmelder dig Meningsplatformen, får du mulighed for at optjene point ved at deltage i undersøgelser. Du vil kunne veksle disse point til belønninger.

I forbindelse med onlineundersøgelser modtager du en invitation via e-mail. Forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke, kan du også modtage SMS-invitationer til at deltage i undersøgelser. For undersøgelser, der er tilgængelige via M3Panel-applikationen, kan invitationen blive sendt som en notifikation til din smartphone eller tablet.

Når du abonnerer på Meningsplatform, kan vi behandle dine personoplysninger for at invitere dig til at deltage i undersøgelser, for at sende dig e-mails, når du deltager i disse undersøgelser, eller for at oprette din profil med henblik på at sende dig relevante undersøgelser. Hver undersøgelse er rettet mod deltagere med meget specifikke karakteristika. Udvælgelsen af deltagere, der inviteres til at deltage i en undersøgelse, afhænger dels af vores undersøgelsespartneres behov og dels af en tilfældig udvælgelse af deltagere. Det betyder, at ikke alle deltagere kan deltage i alle undersøgelser. Det er derfor ikke muligt at vælge, hvilke undersøgelser du ønsker at deltage i. For yderligere information om behandlingen af dine personlige data, se venligst vores Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage.

Det står dig frit for at deltage i de undersøgelser, du er blevet inviteret til.

Ved at abonnere på Meningsplatform accepterer du at deponere de cookies, der kræves for at målrette de undersøgelser, der vil blive tilbudt dig til gengæld for et defineret antal point.

3.5. Lukning af din konto

Hvis din konto er inaktiv i en periode på seksogtredive (36) måneder, dvs. hvis du ikke optjener point på platformen i en sammenhængende periode på seksogtredive (36) måneder, vil dit medlemskab af Meningsplatformen automatisk ophøre, og du vil ikke længere være medlem. En informationsmail vil blive sendt til dig, før din konto bliver lukket.

 

4. Tilslutning

 

4.1 Internetadgang

For at kunne bruge Meningsplatformen skal du have internetadgang, enten direkte eller via enheder med adgang til internetindhold. Du er eneansvarlig for omkostningerne til telefonkommunikation for at muliggøre forbindelse til internettet og til webstedet, applikationen og/eller webstederne og applikationerne.

 

4.2 Betingelser for tilslutning

 

Du skal også forsyne dig med alt det udstyr, der er nødvendigt for at sikre denne forbindelse til internetnetværket, især en computer og et modem eller ethvert andet forbindelsesværktøj, og have en e-mail-adresse.

5. Drift af meningsplatformen

5.1 Optjening af point

Du optjener især Point :

- ved at deltage i undersøgelser designet af vores undersøgelsespartnere,

- ved at deltage i produkttests designet af vores undersøgelsespartnere,

- ved at deltage i vores Undersøgelsespartneres online fællesskaber,

- ved at sponsorere et nyt medlem i henhold til den procedure, der er beskrevet på webstedet,

- ved at udfylde dit profil-/kvalifikationsspørgeskema, så vi kan invitere dig til at deltage i undersøgelser og udføre målgruppeanalyser for vores undersøgelsespartnere

- og som en del af enhver anden operation, som vi måtte iværksætte.

Antallet af point, der opnås for hver operation, vil blive kommunikeret til dig på webstedet eller applikationen eller via e-mail. Antallet af point og betingelserne for at opnå point ændres i henhold til undersøgelsen og meningsprojektet.

5.2 Optjening af Point ved deltagelse i vores Undersøgelsespartneres projekter

Du vil modtage M3Panel-point for din deltagelse i vores projekter. Tildelingen af point er især baseret på den tid, der kræves til en undersøgelse. Vi informerer dig om de samlede tilgængelige point, den forventede varighed og deadline for deltagelse i invitationsmailen for hvert projekt. Hvis din deltagelse i en undersøgelse er fuldstændig og i overensstemmelse med reglerne, krediteres point automatisk til din konto efter din deltagelse. Point vil blive krediteret, hvis svarene fra medlemmet er oprigtige og af god kvalitet, og kommentarerne hverken er upassende eller stødende. Hvis der ikke gives nogen belønning for at deltage i undersøgelsen, vil du blive informeret om dette på forhånd i invitationsmailen. I visse undtagelsestilfælde forbeholder virksomheden sig ret til at ændre den angivne belønning efter begivenheden. Som en del af vores undersøgelsespartneres projekter inviterer vi medlemmer til at deltage i undersøgelser:

- via e-mail ;

- ved meddelelse i Applikationen ;

- via SMS, med dit udtrykkelige samtykke;

- via instant messaging og sociale netværk;

- og på webstedet.

 

For hver undersøgelse udfører vi en kvalitetskontrol af svarene for især at opdage usammenhængende svar, upassende og fornærmende kommentarer og for at kontrollere svartiderne. Vi forbeholder os ret til straks og uden formaliteter at annullere en Point-kredit eller at udelukke et Medlem, hvis han/hun ikke har overholdt sine forpligtelser.

5.3 Sponsorering

Du kan optjene M3Panelpoint ved at sponsorere et nyt medlem. Der er ingen grænse for antallet af henvisninger, men du kan kun opnå 5 henvisningsbonusser pr. år. Enhver svigagtig brug af Meningsplatformen (f.eks. selvsponsorering, flere sponsorater af medlemmer, der tydeligvis ikke deltager i Meningsplatformen osv.) vil blive straffet med udelukkelse fra platformen og tab af optjente point for både sponsoren og det sponsorerede medlem. Sponsorpoint betragtes først som validerede, når det sponsorerede medlem har nået det minimumsniveau af aktivitet, der er fastsat i det aktuelle sponsorprogram.

5.4 Konvertering af point

Som Medlem kan du bruge de Point, du har modtaget, medmindre dit Medlemskab af Meningsplatformen er blevet opsagt i mellemtiden.

Den beskrivende liste over Belønninger, som vi tilbyder, og det antal Point, der kræves for at opnå disse Belønninger, er vist på Webstedet. Den beskrivende liste over Belønninger og antallet af Point, der kræves for at opnå dem, kan ændres, især for at tage højde for medlemmernes efterspørgsel eller mulighederne for at få forsyninger fra vores leverandører. Virksomheden sørger for regelmæssig og korrekt udbetaling af donationer og koordinerer også ombytningen af Point til bankoverførsler og gavekort. Vilkår og betingelser for brug af sidstnævnte er de respektive leverandørers ansvar. Virksomheden kan til enhver tid samarbejde med andre leverandører.

 

Du skal anmode om konvertering af dine Point i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet på Webstedet. Du accepterer udtrykkeligt, at enhver Belønning, du vælger, bliver endelig og kan håndhæves, så snart du anmoder om konvertering af dine Points. Som følge heraf giver du afkald på enhver fortrydelsesret, hvis relevant, med hensyn til den Belønning, du har valgt. Det antal Point, der svarer til din Belønning, vil blive trukket fra din Pointopgørelse, så snart du anmoder om konvertering, og disse Point kan ikke krediteres dig igen, undtagen under ekstraordinære omstændigheder. Enhver Belønning vil kun blive udstedt efter dine anvisninger og vil kun blive foretaget i Danmark. Du alene har ret til at kræve en Belønning og til at godkende debiteringen af dine tilsvarende Point. Du har maksimalt 45 kalenderdage fra datoen for din anmodning om at indløse dine Point til at indsende et krav om en ikke-leveret Belønning. Dine Point kan kun ombyttes til de Belønninger, der er anført på vores Hjemmeside eller Applikation på tidspunktet for din konverteringsanmodning. Belønninger kan ikke overdrages, ombyttes eller indløses til kontanter eller nogen anden form for kredit og kan ikke refunderes eller ombyttes til andre Belønninger. I tilfælde af en fejl i tildelingen af en belønning på webstedet som følge af indtastning eller beregning af point, forbeholder virksomheden sig ret til ikke at give medlemmet belønningen eller til at kræve, at medlemmet returnerer belønningen, i hvilket tilfælde medlemmets pointopgørelse krediteres med det antal point, der svarer til den nævnte belønning.

Medlemmet af Meningsplatformen skal sikre, at Virksomheden har nøjagtige bankoplysninger. Medlemmet af Meningsplatformen er ansvarlig for betalinger, der går tabt på grund af forkerte bankoplysninger.

5.5 Juridiske rammer for Belønninger

Hvis det er nødvendigt, kan vi sende de tilgængelige oplysninger om hvert medlem, der modtager en belønning, til de kompetente skattemyndigheder. I overensstemmelse med de gældende love om beskyttelse af mindreårige forbeholder vi os retten til at nægte en Belønning til et medlem under atten (18) år. Vi minder dig om, at det er dit ansvar at angive den indkomst, du modtager fra dine internetaktiviteter, til dit skattekontor.

5.6 Din Pointsaldo

Du kan tjekke din Pointsaldo på din Pointsopgørelse på Webstedet og i Applikationen ved at indtaste din adgangskode. Enhver klage vedrørende saldoen på din pointopgørelse skal sendes til os i klageområdet på webstedet. Afhængigt af resultaterne af den undersøgelse, vi foretager, krediterer vi måske eller måske ikke din pointopgørelse med det antal point, du har klaget over. Dine point distribueres permanent i henhold til det, der er fastsat i artikel 5.1, 5.7, 5.8 og 12 i de generelle vilkår og betingelser for brug.

5.7 Gyldigheden af dine Point

Dine point vil være gyldige, indtil din konto lukkes og/eller dit medlemskab ophører, med forbehold for artikel 5.8 i de generelle vilkår og betingelser for brug, og undtagen i tilfælde af anvendelse af en eller flere af de hypoteser, der er beskrevet i artikel 12 i de generelle vilkår og betingelser for brug.

5.8 Manglende brug af platformen

Dine point vil automatisk blive slettet, hvis din konto er inaktiv i tolv (12) måneder, dvs. hvis du ikke optjener point på platformen i en periode på tolv (12) på hinanden følgende måneder. En informationsmail vil blive sendt til dig forud for denne sletning. Du vil ikke desto mindre forblive medlem af Meningsplatformen, underlagt betingelserne i artikel 3.5 i de generelle vilkår og betingelser for brug.

6. Intellektuelle ejendomsrettigheder

6.1 Ophavsret

Platformen samt materialerne på webstedet og applikationen, herunder men ikke begrænset til software, indhold, skitser, grafik, logoer, tekst, information, data eller filer (i det følgende benævnt "beskyttet indhold") tilhører udelukkende virksomheden, dens datterselskaber og/eller licensgivere og er beskyttet af lovgivningen om ophavsret.

Enhver brug eller reproduktion af det beskyttede indhold, der ikke er tilladt i henhold til disse generelle brugsbetingelser, eller uden vores forudgående skriftlige samtykke, er strengt forbudt og kan krænke virksomhedens, dens datterselskabers og/eller licensgiveres intellektuelle ejendomsrettigheder.

 

6.2 Varemærker

Virksomhedens, dens datterselskabers, Studiepartnernes og Studiepartnernes kunders varemærker og logoer tilhører Virksomheden, dens datterselskaber, Studiepartnerne, Studiepartnernes kunder, deres leverandører eller licensgivere og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, helt eller delvist, uden forudgående skriftligt samtykke fra deres respektive ejere.

7. Begrænsning af ansvar

7.1 Tidsfrister for levering af Belønninger

Vi kan ikke holdes ansvarlige for tilfælde af force majeure eller for eventuelle fejl, som du måtte have begået i de angivne oplysninger, som er nødvendige for korrekt levering af Belønninger. De leveringstider, der vises på webstedet, er kun til orientering og kan ændre sig afhængigt af leveringstiderne hos Belønning-leverandører og banker.

7.2 Kvaliteten af Belønninger og begrænsning af ansvar

Medlemmer opfordres til at henvise til beskrivelsen af hver Belønning for dens præcise karakteristika. I tilfælde af, at vi, på trods af hvad der er anført ovenfor, holdes ansvarlige, enten som følge af et brud på aftalen eller som følge af en hændelse, der især vedrører Belønninger, vil vores ansvar være begrænset til forpligtelsen til at kreditere din M3Panel-konto igen, om nødvendigt, med det antal point, der er debiteret for udstedelsen af den Belønning, som hændelsen vedrører.

I tilfælde af en fejl i visningen af en Belønning på webstedet, forbeholder vi os retten til at annullere ordren ved at kreditere din M3Panel-konto igen.

7.3 Point

Enhver risiko for tyveri eller svigagtig brug af dine point vil være dit ansvar fra det øjeblik, pointene krediteres din M3Panel-konto. Vi påtager os derfor intet ansvar for tab, tyveri eller svigagtig brug af dine Point.

7.4 Forpligtelser

Derudover forpligter vi os, og du forpligter dig til at sikre, at hver part aldrig vil blive holdt ansvarlig for nogen indirekte skade, såsom, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af muligheder, etc., som kan skyldes brugen af dine Point.

7.5 Diverse

Vi kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelse, tab eller fejllevering af post, eller for at sende den til en forkert elektronisk eller anden adresse.

7.6 Misligholdelse

Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skade som følge af manglende adgang til webstedet eller applikationen. På samme måde kan vi ikke holdes ansvarlige for skader eller tab som følge af tab af adgang til webstedet eller applikationen.

 

8. Medlemmernes adfærd, forpligtelser og ansvar

 

8.1 Generelle oplysninger

Som en del af dit medlemskab erklærer du, at du kun vil give nøjagtige, opdaterede og fuldstændige oplysninger om dig selv, som du bliver bedt om. Du forpligter dig til straks at opdatere disse oplysninger og sikre, at de er nøjagtige, opdaterede og fuldstændige.

Du forpligter dig især til ikke at bruge platformen svigagtigt, forkert eller med dårlige hensigter.

Du erklærer, at du kun vil bruge M3Panel the Meningsplatform til personlige og ikke-professionelle formål.

Du anerkender og accepterer, at du er eneansvarlig for indholdet af dine transmissioner via meningsplatformen. Du accepterer især ikke at levere indhold, der er ulovligt, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, uanstændigt, lovstridigt, suggestivt, chikanerende, truende, krænkende for privatlivets fred eller offentlighedens rettigheder, fornærmende, ophidsende, falsk, unøjagtigt, vildledende, svigagtigt, efterlignende, krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, brud på fortrolighed eller andre rettigheder for enkeltpersoner eller tredjeparter.

8.2 Fortrolighed

Du forpligter dig til at hemmeligholde det fulde indhold af de undersøgelser, du får tilsendt. Indholdet af hvert projekt er fortroligt og er intellektuel ejendom. Reproduktion, ændring, offentliggørelse og enhver form for brug kræver skriftlig tilladelse fra forfatteren.

8.3 Tab af login og adgangskode

Du skal informere os så hurtigt som muligt om ethvert tab, misbrug eller uautoriseret brug af dit login eller din adgangskode. Vi har ret til at annullere dit medlemskab af platformen i tilfælde af tab.

8.4 Hacking

Data, der cirkulerer på internettet, er ikke beskyttet mod uretmæssig tilegnelse eller piratkopiering. Du forpligter dig til at overholde de adfærdskodekser, praksisser og adfærdsregler, der er offentliggjort på webstedet og applikationen, samt de brugervejledninger og advarsler, der er gengivet eller nævnt af os og/eller vores partnere.

8.5 Svig

Du må ikke reproducere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte hele eller dele af platformen, enhver brug af platformen eller enhver ret til adgang til platformen til kommercielle formål. Du må ikke forsøge at opnå eller svigagtigt opnå point. Enhver form for svindel eller misbrug kan resultere i administrative og/eller juridiske foranstaltninger fra vores side, herunder konfiskation af dine point og belønninger og annullering eller opsigelse af dit medlemskab.

Enhver bevidst handling med køb, salg, overførsel, svigagtig brug eller udveksling af akkrediterede Point eller enhver anden brug af Point i strid med Kontrakten, såvel som enhver proces eller manøvre, hvis formål er at opnå Point uden fuld overholdelse af betingelserne for erhvervelse af Point på Webstedet eller i Applikationen, er grund til automatisk opsigelse af Kontrakten, idet det specificeres, at disse fakta i dette tilfælde kan fortolkes som skade, der forsætligt er forårsaget på vores forretning.

8.6. Virus

Du må ikke under nogen omstændigheder, bevidst eller ubevidst, kommunikere virus, ændrede data eller andre skadelige eller destruktive filer eller oplysninger til virksomheden eller vores partnere, og især på webstedet og/eller applikationen.

9. Behandling af dine personlige data og cookies

I forbindelse med din brug af M3Panel på internettet, hjemmesiden og/eller via applikationen, kan vi behandle personoplysninger om dig. Vi kan også bruge cookies, når du surfer på webstedet eller applikationen.

For mere information om behandlingen af dine personlige data og brugen af cookies, se venligst vores Privatlivspolitik og vores Cookiepolitik.

Vi forpligter os til ikke at kommunikere nogen af dine nominelle medlemsdata eller dine personlige data, der er angivet i kvalifikationsspørgeskemaerne, til vores studiepartnere. De oplysninger, der indsamles under et studie, kommunikeres kun til vores studiepartner, der har designet projektet, og som er ansvarlig for behandlingen af dette projekt. I forbindelse med vores studiepartneres projekter bruger vi ikke dine personlige data til andre formål end dem, der er beskrevet i fortrolighedspolitikken. Vi forbeholder os ret til at overføre ikke-personlige data i anonymiseret og/eller pseudonymiseret form til vores studiepartnere som en del af deres projekter.

10. Samarbejde med offentlige myndigheder

Vi forbeholder os ret til i overensstemmelse med loven at samarbejde med de offentlige myndigheder, der udfører kontrol i forbindelse med indhold og/eller tjenester, der er tilgængelige via internettet, eller i forbindelse med ulovlige aktiviteter, der udføres af dig.

 

11. Kontraktens varighed

Kontrakten træder i kraft ved din accept og vil fortsætte på ubestemt tid, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 12 i de generelle vilkår og betingelser for brug.

12. Opsigelse

12.1 Opsigelse fra medlemmets side

Kontrakten kan til enhver tid opsiges af dig i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet på webstedet, eller ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse til Bilendi A/S Londongade 4, 5000 Odense C. Af behandlingsmæssige årsager vil din opsigelsesanmodning blive behandlet inden for maksimalt syv (7) dage.

Derudover indebærer dit medlemskab dit samtykke til behandlingen af dine personlige data, som er uadskillelig fra din deltagelse i M3Panel-programmet med henblik på at udfylde undersøgelser og opnå belønninger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, sletter dine personoplysninger eller begrænser behandlingen af dine personoplysninger, vil Aftalen derfor ophøre øjeblikkeligt og automatisk.

12.2 Opsigelse fra Meningsplatformens side

I tilfælde af, at et eller flere af nedenstående tilfælde gør sig gældende, forbeholder vi os ret til at opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning, uden forudgående formel meddelelse og uden juridiske formaliteter, pr. e-mail eller pr. post:

 

- brug af platformen i strid med offentlig orden og moral,

- krænker vores eller en tredjeparts rettigheder, herunder dem, der er nævnt i artikel 6,

- brug af krænkende sprog eller sprog, der tilskynder til had eller vold

- enhver handling, der påvirker driften af meningsplatformen,

- død,

- overførsel af dine Point til en eller flere konti, der tilhører andre medlemmer, salg af dine Point til en tredjepart og mere generelt enhver brug af dine Point i strid med de kontraktlige bestemmelser,

- tab, uretmæssig tilegnelse eller uautoriseret brug af dit login,

- kommunikation, svigagtig brug af din adgangskode,

- svigagtig, suspekt eller ondskabsfuld brug af platformen (især oprettelse af flere konti for den samme person, manøvrer, der fører til uberettiget optjening af point, især ved at oprette automatiseringssystemer),

- enhver adfærd, der opfattes som svigagtig,

- at stille din konto til rådighed for en tredjepart,

- enhver undladelse af at give og/eller vedligeholde sande, opdaterede, nøjagtige og fuldstændige oplysninger om dig selv,

- enhver væsentlig misligholdelse fra din side af dine forpligtelser i henhold til kontrakten,

- enhver overtrædelse af bestemmelserne i artikel 8.

Som følge heraf vil vi, uden yderligere varsel til dig, annullere dine point, din konto, eventuelle ubrugte Belønninger og dit medlemskab, og du vil, hvor det er relevant, bære alle omkostninger til eventuelle skader, retssager eller andre udgifter.

Vi kan også opsige kontrakten automatisk og uden juridiske formaliteter pr. e-mail eller pr. post med to (2) ugers varsel i tilfælde af :

- lovgivningsmæssige eller regulatoriske ændringer eller enhver beslutning truffet af en administrativ myndighed, der i væsentlig grad påvirker leveringen af platformen,

- afbrydelse af platformen.

12.3 Konsekvenser af opsigelse

I tilfælde af opsigelse af kontrakten, uanset årsagen til en sådan opsigelse, er det udtrykkeligt fastsat, at du forbliver ansvarlig for overholdelse af de forpligtelser, der opstår før datoen for opsigelsen af kontrakten.

Du kan ikke kræve nogen kompensation som følge af opsigelsen af kontrakten.

 

13. Ændringer i/ophør af Meningsplatformen

Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre eller modificere, uden begrænsning, ethvert element af Platformen, akkumuleringen af Point og Belønningerne. Disse ændringer vil blive kommunikeret til dig på webstedet eller på anden måde. Vi vil sende væsentlige ændringer til dig til godkendelse. Hvis du ikke accepterer ændringerne af platformen, vil vi behandle dette som en opsigelse af aftalen fra din side i overensstemmelse med punkt 12.1 i Vilkår og betingelser. Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre, suspendere eller afbryde, midlertidigt eller permanent, hele eller dele af platformen. Vi vil informere dig på forhånd så hurtigt som muligt. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspension eller afbrydelse af platformen.

14. Ændring af kontrakten

Enhver ny version af de generelle vilkår og betingelser for brug, privatlivspolitikken eller cookiepolitikken vil blive forelagt dig til godkendelse, bortset fra de klausuler, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, eller som er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Under alle omstændigheder vil vi informere dig, hvis der foretages ændringer i kontrakten. Hvis du ikke accepterer de nye bestemmelser i aftalen, anser vi dig for at have opsagt aftalen i overensstemmelse med artikel 12.1 i de generelle vilkår og betingelser for brug.

15. Gældende lov og jurisdiktion

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER KONTRAKTEN UNDERLAGT DANSK LOV. ALLE TVISTER, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED FORTOLKNING, UDFØRELSE ELLER OPSIGELSE AF KONTRAKTEN, SKAL INDBRINGES FOR DE KOMPETENTE DOMSTOLE.

16. Diverse

Aftalen udgør hele aftalen mellem dig og os i relation til Meningsplatformen og erstatter enhver tidligere aftale mellem dig og os. Hvis en eller flere bestemmelser i Aftalen anses for at være ugyldige eller erklæres ugyldige i henhold til en lov, forordning eller som følge af en afgørelse truffet af en kompetent domstol, bevarer de øvrige bestemmelser deres gyldighed og omfang. Det forhold, at en af parterne ikke påberåber sig den anden parts misligholdelse af nogen af sine forpligtelser i henhold til kontrakten eller forsinker udøvelsen af nogen af sine rettigheder i henhold til kontrakten, skal ikke udgøre et definitivt afkald på opfyldelsen af denne eller nogen anden bestemmelse eller på udøvelsen af denne eller nogen anden rettighed. Titlerne på artiklerne er kun til orientering.