Privatlivs- og Cookiepolitik

 

Privatlivspolitik - GDPR

Privatlivspolitik

Sidst ændret: [13/05-2024]

M3Panel, den online meningsplatform, er designet til at garantere den yderste fortrolighed af dine personlige data.

Dine oplysninger behandles i overensstemmelse med betingelserne i denne fortrolighedspolitik, som vi råder dig til at læse omhyggeligt.

Da det ligger os på sinde at respektere dit privatliv, forpligter vi os til at sikre, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den ændrede lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 om databehandling, registre og individets rettigheder (i det følgende benævnt "databeskyttelsesloven") og forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 kendt som "den europæiske generelle databeskyttelsesforordning" (i det følgende benævnt "GDPR").

Indledningsvis skal det bemærkes, at alle ord, der begynder med et stort bogstav i dette dokument, og som ikke er defineret, har den betydning, der er givet dem i de generelle vilkår og betingelser for brug, der er tilgængelige på følgende adresse: https://www.m3panel.dk/terms-and-conditions/

1. Identitet og kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Den dataansvarlige er: Bilendi, et aktieselskab med en kapital på 360.302,32 €, der er registreret i Paris' handels- og selskabsregister under nummer RCS PARIS 428 254 874, og hvis hjemsted er beliggende på 4 rue de Ventadour, 75001 Paris.

2. Hvilke personlige data indsamler vi?

2.1 Indsamlede personoplysninger

2.1.1 Dit medlemskab af Meningsplatformen

Når du tilmelder dig Meningsplatformen, på webstedet eller i applikationen, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger vedrørende dit medlemskab:

 • din civile identitet og kontaktoplysninger, som du oplyser, når du registrerer dig som medlem, såsom e-mailadresse, titel, køn, fornavn, efternavn, postnummer, postadresse og land,
 • dit login og din adgangskode for at få adgang til webstedet og applikationen,
 • alle de svar, du har givet på de kvalifikationsspørgeskemaer, der er knyttet til oprettelsen af din medlemsprofil, som kan omfatte følsomme data såsom sundhedsdata og data vedrørende dine politiske holdninger og religiøse overbevisninger,
 • dine metoder eller værktøjer til at få adgang til Meningsplatformen, såsom de tekniske egenskaber ved din computer, smartphone eller tablet,
 • dine forbindelser til vores tjenester, såsom IP-adresse, GAID, IDFA,
 • oplysninger om dit abonnement på forskellige tjenester, såsom undersøgelser, nyhedsbreve eller SMS-invitationer
 • oplysninger om din pointopgørelse og dine Belønninger, f.eks. antallet og oprindelsen af de indsamlede point og deres konvertering til Belønninger,
 • dit IBAN-nummer, hvis du oplyser det til os for at få en Belønning via bankoverførsel eller en refusion.

2.1.2 Din deltagelse i undersøgelser

Som en del af din deltagelse i Surveys, er de eneste oplysninger, vi indsamler om dig, din IP-adresse, dine forbindelsesdata og din paradata. Vi indsamler ikke andre personlige data om dig, når du svarer på undersøgelser. De undersøgelser, som vi inviterer dig til at svare på, er vores forskningspartneres ansvar.

Formålet med vores forskningspartnere er at behandle dine svar i samlet form til statistiske analyseformål. Derfor overfører vi ikke dit navn, din e-mailadresse eller dit telefonnummer til dem.

Medmindre du giver dit udtrykkelige samtykke i undersøgelsen, må studiepartneren ikke indsamle nogen personlige data.

Fra tid til anden kan undersøgelsespartnere indsamle din IP-adresse (som kan udgøre persondata) eller andre persondata, når du svarer på deres undersøgelser. I dette tilfælde beder vi vores undersøgelsespartnere om at indhente dit forudgående samtykke og give dig alle de nødvendige oplysninger om den behandling af personoplysninger, som de udfører (arten af de indsamlede personoplysninger, formål med behandlingen osv. Studiepartnerne er eneansvarlige for den behandling, de udfører.

For at beskytte fortroligheden og integriteten af vores studiepartneres projekter må du ikke videregive de oplysninger, der er indeholdt i undersøgelserne.

2.1.3 Publikumsanalyse

Vi kan behandle dine personlige data på vegne af vores forskningspartnere med henblik på målgruppeanalyse. De eneste personlige data, vi behandler i denne sammenhæng, er cookie-identifikatorer.

Research Partners kan efterfølgende bruge resultaterne af målgruppeanalysen til at udvikle lignende målgruppesegmenter og målrette disse målgruppesegmenter.

Disse analyser kan bruges til forskning i effektiviteten af onlineannoncering, webstedssporing og målgruppemåling, til at udvikle målgruppesegmenter og/eller lighedsmodeller for marketingkampagner med henblik på at optimere annoncering og andet indhold.

Forskningspartnerne er eneansvarlige for databehandling, der udføres med henblik på målgruppeanalyse, samt enhver efterfølgende behandling, de udfører.

.2.2. Cookies

Som en del af din browsing og brug af webstedet og applikationen indsamler vi oplysninger, der kan være personlige data, ved hjælp af cookies og lignende teknologier. For mere information om de cookies, der bruges på M3Panel-webstedet og applikationen, se vores cookiepolitik, som du kan få adgang til her.

2.3 Konsekvenser af ikke at levere dine personoplysninger

Hvis du nægter eller undlader at give os oplysninger om dit medlemskab (f.eks. din e-mailadresse, efternavn, fornavn, fødselsdato, postnummer), kan du ikke blive medlem.

Alle de personoplysninger, der indsamles vedrørende dit medlemskab, er afgørende for indgåelsen af kontrakten. Når du er blevet medlem, er afgivelsen af dine personlige data af kontraktmæssig karakter.

For at konvertere dine point til en bankoverførsel skal du give os dit IBAN-nummer, ellers kan vi ikke give dig din Reward i form af en bankoverførsel.

3. Hvad er formålet med at indsamle og behandle dine personlige data?

3.1 Som en del af dit medlemskab af Meningsplatformen bruger vi dine personlige data til at:

 • give dig mulighed for at registrere dig og give dig adgang til tjenesterne på Meningsplatformen,
 • informere dig om opdateringer til Meningsplatformen,
 • identificere dig og gøre det muligt for dig at få adgang til og bruge Meningsplatformen,
 • oprette og analysere din profil og/eller din brug af webstedet og applikationen med henblik på at sende dig relevante invitationer og oplysninger,
 • for at invitere dig til at deltage i vores forskningspartneres undersøgelser, afhængigt af din profil, og for at give dig mulighed for at optjene point,
 • håndtere dine forespørgsler og klager,
 • administrere, styre og tildele point, herunder sende dig en point-transaktionsopgørelse og foretage bankoverførsler,
 • administrere og afsende belønninger,
 • overvåge din tilfredshed,
 • at forbedre ergonomien på webstedet og applikationen,
 • at forbedre og overvåge kvaliteten af vores tjenester,
 • at sende dig vores nyhedsbrev og vores meddelelser, der indeholder information, kampagner og tilbud, personlige eller andre,
 • give dig mulighed for at deltage i sponsorprogrammet.

Profilering gør det muligt for os at begrænse antallet af e-mails, vi sender til dig, for at sikre en god brugeroplevelse. I overensstemmelse med reglerne har du ret til ikke at være genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering. Se venligst artikel 9 "Hvordan kan du udøve dine rettigheder vedrørende dine personlige data" nedenfor.

3.2 Som en del af din deltagelse i Meningsplatform-undersøgelser bruger vi dine personlige data til at :

 • analysere dine paradata til specifikke forskningsprojekter,
 • give dig en bedre oplevelse af undersøgelsen,
 • at forbedre og overvåge kvaliteten af vores tjenester,
 • sikre opinionsplatformens og webstedets sikkerhed,
 • opdage og forhindre svindel, herunder ved at oprette filer over personer, der mistænkes for svindel,
 • undgå sletning og udelukkelse af data, især for at forhindre, at den samme person gennemfører den samme undersøgelse mere end én gang.

3.3 Vi indsamler kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt til de formål, hvortil de behandles. Disse formål er specifikke og legitime, og dine data vil under ingen omstændigheder blive viderebehandlet på en måde, der er uforenelig med disse formål, undtagen med dit forudgående samtykke.

3.4 For fuld information om alle vores partneres behandling af dine personlige data anbefaler vi, at du læser deres privatlivspolitik, som er tilgængelig på deres hjemmeside.

4. Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Afhængigt af tilfældet behandler vi dine personoplysninger i vores egenskab af dataansvarlig for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse eller kontraktindgåelse, på grundlag af dit samtykke, vores legitime interesse eller for at overholde juridiske forpligtelser:

 • Kontrakt (udførelse af foranstaltninger før kontraktindgåelse/udførelse af kontrakten): Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af udførelsen af foranstaltninger før kontraktindgåelse eller udførelsen af kontrakten for at (i) registrere dig og forbinde dig til Opinionsplatformen, (ii) behandle og svare på dine anmodninger og klager, (iii) administrere og administrere dine Point, (iv) administrere og sende dine Belønninger, (v) udføre bankoverførsler, (vi) at gøre det muligt for dig at deltage i sponsorprogrammet, (vii) at levere Meningsplatformens tjenester til dig, (viii) at analysere din profil og din brug af Webstedet og Applikationen for især at udvælge dig til at deltage i vores Forskningspartneres Undersøgelser, (ix) at invitere dig til at deltage i vores Partneres Undersøgelser og programmer..
 • Legitim interesse: I visse tilfælde behandler vi dine persondata i vores legitime interesse, forudsat at vi ikke tilsidesætter din interesse eller dine grundlæggende rettigheder og friheder. Dette er f.eks. tilfældet for at (i) informere dig om opdateringer og tjenester på Meningsplatformen, (ii) overvåge din tilfredshed, (iii) forbedre ergonomien på webstedet og applikationen, (iv) sende dig vores nyhedsbrev og information eller reklamemeddelelser for produkter og tjenester svarende til dem, du har registreret dig for, (v) give dig en bedre undersøgelsesoplevelse, (vi) sikre Meningsplatformens og websteds sikkerhed, (vii) opdage og forhindre bedrageri, (vii) at opdage og forhindre svindel, herunder ved at oprette filer over personer, der mistænkes for svindel, (viii) at forhindre sletning eller udelukkelse af data, især for at forhindre, at den samme person udfylder den samme undersøgelse mere end én gang, (ix) at forbedre og overvåge kvaliteten af vores tjenester, (x) at udføre sociologisk forskning, (xi) at analysere dine paradata til specifikke forskningsprojekter, (xii) at levere vores tjenester til vores partnere med henblik på markedsundersøgelser, opinionsundersøgelser og sociologisk forskning, (xiii) at kompilere anonyme statistiske data. 
 • juridiske forpligtelser: Vi kan være forpligtet til at behandle dine personoplysninger for at overholde juridiske, lovgivningsmæssige, retslige eller administrative forpligtelser, og især i forbindelse med (i) forvaltningen af vores generelle regnskaber og vores skatteforpligtelser, og (ii) forvaltningen af dine rettigheder med hensyn til informationsteknologi og borgerlige frihedsrettigheder.

5. Hvem kan få adgang til dine personlige data?

Dine personoplysninger kan blive videregivet til følgende personer:

 • Ansatte hos Bilendi eller dets datterselskaber, der har brug for adgang til den, og ansatte hos visse tjenesteudbydere eller underleverandører (herunder statsautoriserede revisorer, lovpligtige revisorer, IT-udviklingsvirksomheder, teknologitjenestevirksomheder, virksomheder, der leverer og leverer Belønnings-tjenester på Meningsplatformen);

Listen over vores hidtidige tjenesteudbydere eller underleverandører er tilgængelig ved at klikke her:

Tjenesteudbydere og partnere

Aktivitet

Privatlivspolitik

Bilendi Technology SARL

Hosting

 

Tilgængelig her

Dateos SARL

Webudvikling

Tilgængelig her

Badtech SAS

Webudvikling

Tilgængelig her

Bilendi Ltd

Forskning i markedsføring

Tilgængelig her

Bilendi GmbH

Forskning i markedsføring

Tilgængelig her

Bilendi Schweiz

Forskning i markedsføring

Tilgængelig her

Bilendi A/S

Forskning i markedsføring

Tilgængelig her

Bilendi AB

Forskning i markedsføring

Tilgængelig her

Bilendi OY

Forskning i markedsføring

Tilgængelig her

Bilendi Services Ltd

Forskning i markedsføring

Tilgængelig her

Ivox Bvba

Forskning i markedsføring

Tilgængelig her

Bilendi Italien

Forskning i markedsføring

Tilgængelig her

Bilendi España

Forskning i markedsføring

Tilgængelig her

respondi Ltd

Forskning i markedsføring

Tilgængelig her

Bilendi Netherlands Markedsføringsstudier Tilgængelig her
Matomo    Site features Tilgængelig her
 • til offentlige eller retslige myndigheder for at overholde en juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse eller en retskendelse;
 • til vores forskningspartnere, men kun i pseudonymiseret form. Alle oplysninger om din identitet eller profil fjernes, før data kommunikeres til vores forskningspartnere. Det betyder, at vi vil tildele en identifikator til din profil, som dine data vil blive knyttet til, hvilket gør det muligt for os at invitere dig til målrettede undersøgelser. Som følge heraf vil vores forskningspartnere ikke være i stand til at forbinde dine personlige data såsom efternavn, fornavn, fysisk adresse og e-mailadresse, som du oplyste, da du tilmeldte dig, da vi ikke overfører disse data;
 • til en køber eller erhverver af vores virksomhed i tilfælde af en fusion, erhvervelse eller overtagelse eller i tilfælde af overførsel af vores virksomheds aktiver.

  6. Hvor hostes dine personlige data, og overføres de til lande uden for EU?

De servere, der hoster dine personlige data, er placeret i Ile-de-France-regionen (Frankrig).

I visse tilfælde kan vi bruge tjenesteudbydere, der kan være placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og personoplysninger kan derfor blive overført uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Disse overførsler af personlige data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde udføres i overensstemmelse med de gældende regler:

 • ved at overføre dine personlige data til en modtager i lande, der er anerkendt af Europa-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personlige data;
 • i tredjelande, der ikke er anerkendt som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. I dette tilfælde vil vi indføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger som krævet i GDPR, især ved at indgå standardkontraktbestemmelser, der er vedtaget af Europa-Kommissionen, med vores tjenesteudbydere.

  7. sikkerhedsforanstaltninger

Vi implementerer alle passende regler og procedurer for at sikre adgang til og konsultation af dine personlige data, og især for at forhindre, at de forvrænges, beskadiges eller tilgås af uautoriserede tredjeparter. Mere generelt implementerer vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at behandlingen af dine personlige data udføres i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og GDPR.

Som markedsundersøgelsesvirksomhed respekterer vi markedets bedste praksis, især ESOMAR's (European Society for Opinion and Marketing Research) strenge regler om databeskyttelse, som er nedfældet i "ICC/ESOMAR International Code of Market and Opinion Research". Derudover er de forskellige virksomheder i BILENDI-koncernen medlemmer af nationale markedsundersøgelsesforeninger i flere lande. Disse forbund regulerer strengt beskyttelsen og brugen af dine data.

8. Hvor længe vil dine personlige data blive opbevaret?

Dine personoplysninger opbevares kun, så længe det er nødvendigt til de formål, hvortil de blev indsamlet. De opbevaringsperioder, der anvendes på data, står i forhold til de formål, de blev indsamlet til.

Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger, så længe kontrakten løber, dvs. så længe du er medlem.

Vi kan arkivere dine personlige data til dokumentations- og bevisformål under de lovbestemte forældelsesfrister.

Ved udløbet af ovennævnte opbevaringsperioder kan vi anonymisere dine personlige data i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

9. Hvordan kan du udøve dine rettigheder vedrørende dine personlige data?

9.1 Generelle oplysninger

I henhold til databeskyttelsesloven og GDPR har du forskellige rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger: ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning og indsigelse, ret til begrænsning af behandling, ret til dataportabilitet, ret til ikke at være genstand for en automatiseret individuel beslutning (herunder profilering), ret til sletning og ret til at definere retningslinjer for, hvad der skal ske med dine data efter din død.

Hvis du mener, at dine rettigheder ikke er blevet respekteret på trods af al den omhu, vi udviser for at beskytte dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til den kompetente myndighed for enhver manglende overholdelse fra vores side af gældende lovgivning og bestemmelser (i Frankrig er CNIL den kompetente myndighed, og dens kontaktoplysninger er som følger: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, tlf: 01 53 73 22 22).

9.2 Vilkår og betingelser for udøvelse

Adgang til dine personlige data

Hvis du vil udøve din ret til adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig, kan du gøre det ved at klikke på dette link.

Berigtigelse af dine personlige data

Da du registrerede dig på Opinionsplatformen, udfyldte du en registreringsformular, og du har muligvis udfyldt et kvalifikationsspørgeskema. Du kan til enhver tid ændre dine svar i overensstemmelse med gældende love og regler.

Stop med at modtage vores nyhedsbreve

Hvis du på noget tidspunkt ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve eller nogen anden service, eller hvis du ikke længere ønsker at blive kontaktet af os, kan du :

 • Brug linket til dette formål i hvert af de nyhedsbreve og reklamemails, du modtager,
 • ændre din profil i afsnittet "Min konto" på vores websted,
 • sende din anmodning pr. e-mail til følgende adresse: donneespersonnelles@mingle.respondi.fr, sammen med dit brugernavn, din e-mailadresse og din postadresse, eller
 • sende din anmodning pr. post til den adresse, der er angivet i artikel 12 ovenfor, som anbefalet brev med kvittering for modtagelse, sammen med dit brugernavn, din e-mailadresse og din postadresse.

trække dit samtykke tilbage, gøre indsigelse mod behandling, begrænse behandling, slette din konto eller udøve enhver anden rettighed i forbindelse med dine personlige data

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage, gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, begrænse behandlingen af dine personoplysninger og/eller slette din konto, vil dette resultere i opsigelsen af din kontrakt i overensstemmelse med artikel 12.1 i de generelle vilkår og betingelser for brug.

For at udøve disse eller andre rettigheder i forbindelse med dine personlige data kan du :

 • gå direkte til webstedet
 • sende din anmodning pr. e-mail til følgende adresse: donneespersonnelles@mingle.respondi.fr, sammen med dit brugernavn, din e-mailadresse og din postadresse, eller
 • sende din anmodning pr. post til den adresse, der er angivet i artikel 12 ovenfor, som anbefalet brev med kvittering for modtagelse, sammen med dit brugernavn, din e-mailadresse og din postadresse.

Hvis vi har begrundet tvivl om din identitet, kan vi bede dig om dit login, din e-mailadresse, din postadresse og/eller en kopi af dit identitetsdokument.

10. Kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige

Kontaktoplysningerne på vores databeskyttelsesansvarlige er som følger:
 Navn: HARLAY AVOCATS

E-mail-adresse: donneespersonnelles@mingle.respondi.fr

11. Ændringer i vores privatlivspolitik

Vores site og applikation bliver konstant forbedret og opdateret.

Vi kan ændre fortrolighedspolitikken fra tid til anden, især for at overholde enhver lovgivningsmæssig, juridisk, redaktionel eller teknisk udvikling.

I et sådant tilfælde vil vi informere dig på en hvilken som helst måde om denne ændring, og datoen øverst i dokumentet vil blive ændret, og vi vil bede om din accept i overensstemmelse med betingelserne i vores generelle vilkår og betingelser for brug.

12. Er der yderligere spørgsmål?

Vi ønsker at være så tydelige som muligt omkring fortroligheden af dine personlige data. Hvis du har yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os:

 

 • via telefon på  +45 7070 1718
 • via e-mail til følgende adresse: support@m3panel.com, eller
 • pr. brev til følgende postadresse Bilendi A/S, Londongade 4, 5000 Odense C, Att.: Supportteam